mpzpUchwała nr XXVIII/350/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Laszczki – rejon ul. Leśnej w Gminie Raszyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież