mpzpUchwała nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-08

Zobacz treść planu (PDF).