mpzpUchwała nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Bernardyni”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).