mpzpUchwała nr 487/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Leśniczówka” w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).