mpzpUchwała nr XLII/591/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Północną, Kazimierzowską, pod nazwą „Błonia Siedleckie”, obejmującej teren wzdłuż ul. Północnej, na odcinku od granicy drogi gruntowej do ul. Poniatowskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież