mpzpUchwała nr XVII/124/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie i Przygody


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf