mpzpUchwała nr XXIX/111/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF)