mpzpUchwała nr LIV/1533/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17

Zobacz treść planu (PDF).