mpzpUchwała nr XLVII/1271/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-06

Zobacz treść planu (PDF).