mpzpUchwała nr XLI/1142/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Gilarskiej.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

Zobacz treść planu (PDF)