mpzpUchwała nr XXXIX/1011/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego.


Data uchwalenia: 2012-07-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Zobacz treść planu (PDF)