mpzpUchwała nr XXXIII/795/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Powązki.


Data uchwalenia: 2012-03-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF)