gmina Izabelin

mpzpUchwała nr XXXII/271/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap III część A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXI / 166 / 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/221/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D - PARKING


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XX/161/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski część „C”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VII/ 53 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi HORNÓWEK – część „A” – ul. DZIAŁKOWA”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VII/ 54 /11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw - Hornówek część „D””.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hornówek część"D".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-16

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXI/284/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek Etap III”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-16

Zobacz treść planu (PDF)