gmina Kampinos

mpzpUchwała nr XLI/180/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kampinos w gminie Kampinos


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XLI/181/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A część Ia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XV/55/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szczytno w gminie Kampinos.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XV/56/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Wiejca.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif