mpzpUchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf