gmina Leszno

mpzpUchwała nr XLII/269/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka (podzielona działka o nr ew. 191) w Gminie Leszno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów ulica Szkolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A - Część I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno –Podzaborówek we wsi Leszno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLI/228/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno - Etap A.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLI/229/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wąsy Wieś i części wsi Feliksów, Wasy Kolonia, Wiktorów, Wyględy, Zaborów i Zaborówek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-25

Zobacz treść planu (PDF)