mpzpUchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów ulica Szkolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg