gmina Łomianki

mpzpUchwała nr LI/295/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXI/124/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LV/416/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowska".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-05

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LV/414/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr LIV/409/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXII/227/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXII/229/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-11

Zobacz treść planu (PDF)