gmina Ożarów Mazowiecki

mpzpUchwała nr XLVII/456/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś –Poznańska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/395/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz – Jawczyce – Mory część IV


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/363/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Płochocin Gmina Ożarów Mazowiecki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/325/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Duchnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz - Jawczyce – Mory – część I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew dla Osiedla Mickiewicza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 438/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Umiastów – Kaputy - Kręczki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-28

Zobacz treść planu (PDF)