gmina Stare Babice

mpzpUchwała nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

01.pdf
02.pdf
03.pdf
04.pdf
05.pdf
06.pdf
07.pdf
08.pdf
09.pdf
10.pdf
11.pdf
12.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/416/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe - południowa strona ulicy Warszawskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XLIV/415/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc