Gmina Brzeg

mpzp m Uchwała nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.11.2009 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF). 

mpzp m Uchwała nr XLVIII/471/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., dla obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta, stanowiącego kontynuację zabudowy tzw. osiedla zachodniego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.11.2009 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF). 

mpzp m Uchwała nr LIX/652/10 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Lwowską, od północy ul. Słoneczną, od zachodu rowem K - 7 oraz od południa magistralną linią kolejową.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.08.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).