Gmina Lewin Brzeski

mpzpUchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


mpzp m Uchwała nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.01.2010 r.

Zobacz komunikat

mpzp m Uchwała nr XLVII/422/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów położonej za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.08.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

 

mpzp m Uchwała nr XLIX/437/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.11.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości

1)Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 2MN, 3MN, 9MN,U, 10MN,U, 11MN,U, 12MN-U, 13MN,U, 14US,ZP - 20%.

2)Dla terenów oznaczonych symbolami: 15U, 21U – 30%

3)Dla terenów oznaczonych symbolami 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 23KD-D, 24KD-D, 26KD-D, 27KD-D, 28KD-D, 29KD-D, 30KD-D, 25KD-L, 22KD-Z – 5%

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).