Powiat krapkowicki

mpzpUchwała Nr XLIV/338/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rozwadza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krępna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/336/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Januszkowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/335/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żyrowa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XLIV/334/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice - część 1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/371/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/367/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.54.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXI/345/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-25

Zobacz treść planu (PDF).