Powiat nyski

mpzpUchwała Nr XLVII/723/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich”.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLVII/722/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLVII/721/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej”


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIII/183/13 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszyce


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Paczków, obejmującego działki nr 427/10, 277/2, 418/17, 418/3, 418/5, 418/6, 418/12, 418/13, 418/14 i 418/16


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.53.2013.KHZ Wojewody Opolskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXX/241/13 Rady Gminy w Pakosławicach z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosławice dla terenów zabudowanych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf