mpzp m Uchwała nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 02.09.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).