mpzp m Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 01.09.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).