Gmina Głuchołazy

mpzpUchwała Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/353/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Powstańców Śląskich i Kolonia Kaszubska w Głuchołazach i we wsi Konradów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIV/352/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

UCHWAŁA NR X/112/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego we wsi Jarnołtówek.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 09.08.2011r.

Zobacz komunikat.

Treść planu (PDF).

Rysunki planu:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/112/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXII/225/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 26 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „A”

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 16.10.2012r.

Sprawdź komunikat.

Zobacz treść planu (PDF).

UCHWAŁA NR X/111/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.08.2011r.

Zobacz treść planu (PDF).

UCHWAŁA NR X/110/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parków wiatrowych we wsiach Charbielin, Bodzanów, Nowy Las, Stary Las, Sucha Kamienica.

Opublikowano w dzienniku urzędowym dnia: 24.08.2011r.

Sprawdź komunikat.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Rysunki planu:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/110/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Uchwała Nr XXIV/240/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Charbielinie w gminie Głuchołazy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-21

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:

- dla wszystkich terenów w granicach planu ustala się stawkę w wysokości 30 %.

Zobacz komunikat.

Pobierz MPZP Charbielin.

Uchwała Nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie górniczym w miejscowości Jarnołtówek – część „B”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Sprawdź komunikat.

Pobierz treść planu.

 

UCHWAŁA NR XXIV/241/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 7.01.2013r.

Renta planistyczna:

Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: dla wszystkich terenów w granicach planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).