UCHWAŁA NR XXI/347/12 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańska, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-08

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)