mpzp m Uchwała nr XXXVII/567/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki i Plac Jana Kilińskiego w Nysie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.11.2009 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).