Powiat Opole

mpzpUchwała Nr LXI/921/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skansen” w Opolu


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LXI/920/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście IVa” w Opolu


Data uchwalenia: 2014-07-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LV/824/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Komunalny „Centralny” w Opolu


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała Nr LIV/800/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy L. Powolnego w Opolu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Bolko w Opolu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Szczepanowic w Opolu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-04

Renta planistyczna:

1. Dla terenów oznaczonych symbolami: U, UKS, AG w wysokości 30%.
2. Dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MN, MW/U, MN/U, w wysokości 10%.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami: UK, UN, U/ZP, UO, UZ, R, ZP, Z, WS, KS, KDZ, KDL, KDD, KDx, KDWx, KDW, KDWx, KDp, E, K w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Opola z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf

Zalacznik1.2.pdf

Zalacznik1.3.pdf

Zalacznik1.4.pdf

mpzpUchwała Nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf

Zalacznik2.pdf

Zalacznik3.pdf

Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XLV/699/13 Rady Miasta Opola z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego plac M. Kopernika – ulica Studzienna w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała Nr XL/641/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Va” w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Renta planistyczna:

Określa się stawkę procentową w wysokości 0%, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf