Gmina Chrząstowice

mpzpUchwała Nr XXVI.184.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


mpzp m Uchwała nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Daniec.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 12.08.2009 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości:

1) tereny przeznaczeń: MN1, MN2 – 15%;

2) tereny przeznaczeń: UH, PP, PR - 10%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXXI/229/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębska Kuźnia.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.01.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości:

1) tereny MN2 – 15%;

2) tereny UK, UO, UH, UI, UC, US, PP - 10%. 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp m Uchwała nr XLI/305/2010 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 października 2010r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 15.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości - 15 %.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).