gmina Dąbrowa

UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)

Zalacznik Nr 1 - rys. planu w skali 1:2000

UCHWAŁA NR XXIV/165/12 RADY GMINY DĄBROWA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-04

 

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 1%.

 

Zobacz komunikat

Treść planu (PDF)

Zalacznik Nr 1 - rys. planu w skali 1:2000