Gmina Dobrzeń Wielki

mpzpUchwała Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚWIERKLE-2.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf


mpzp m Uchwała nr XXX/254/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 03.09.2009 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości terenu, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10 % dla całego terenu.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 10 września 2009r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowy drogi użytku publicznego w Chróścicach, od drogi wojewódzkiej nr 457 do granicy Gminy Dobrzeń Wielki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.10.2009 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %, dla całego terenu opracowania. 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzp m Uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 29.01.2010 r. 

Renta planistyczna

Ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – w wysokości 30 % dla terenów oznaczonych symbolem U, U/UC, MNU.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).