Gmina Tułowice

mpzpUchwała Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Tułowice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny przy ul. Porcelitowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu, składów i usług w rejonie ul. Porcelitowej i w rejonie projektowanej obwodnicy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 08.07.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

 

mpzp m UCHWAŁA NR VI/32/11 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 19.07.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).