mpzpUchwała nr XL/818/13 Rady Miasta Krosna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna „Centrum I”


Data uchwalenia: 2013-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież