mpzpUchwała nr LXI/1120/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf