mpzpUchwała nr LVI/1050/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf