mpzpUchwała nr LV/1014/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf