mpzpUchwała nr LV/1013/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011 - I w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
wiza.xml
wiza.html