mpzpUchwała nr LXVIII/1240/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 193/5/2010 „Nad Przyrwą” na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf