mpzpUchwała nr LXIX/1273/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf