mpzpUchwała nr XLVIII/916/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 216/2/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf