mpzpUchwała nr XLVI/884/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 240/8/2012 w rejonie ul. Szajerów na osiedlu Słocina w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2013-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf