mpzpUchwała nr XLI/789/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 210/22/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 141/12/2006 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf