mpzpUchwała nr XXXVIII/752/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 212/24/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska Południe” pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-09-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf