mpzpUchwała nr XXXVIII/751/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 198/10/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej i Krośnieńskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-09-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf