mpzpUchwała nr XXXV/693/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 171/10/2008 przy ulicy Sportowej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-06

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikA.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf