mpzpUchwała nr XXXIII/649/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf