mpzpUchwała nr XXII/182/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów-Jasionka”.


Data uchwalenia: 2012-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf