mpzpUchwała nr XLII/966/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).